Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 61
(22 kB)
Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce Kraje Vysočina Drahoslav Oulehla.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 8. 2010. Vláda zaslala stanovisko 2. 9. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 9. 2010 jako tisk 38/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 38
Novela z. o VÚSC

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 38/0 dne 3. 8. 2010. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0038.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 9. 2010 (usnesení č. 13). Určil zpravodaje: Otto Chaloupka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  1. Čtení proběhlo 14. 12. 2010 na 9. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 230).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 38/3, který byl rozeslán 15. 3. 2011 v 17:25.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 3. 2011 na 14. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 113, usnesení č. 396).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.4.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 6.4.2011.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Horník, který přijal k tomuto tisku dne 13.4.2011 usnesení č. 26, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 61/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 27.4.2011.

Svým usnesením č. 188, v hlasování č. 16 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 135/2011.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 5. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 5. 2011.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 5. 2011.

Témata EUROVOC: Vysočinaadministrativní členěníregionsprávní celekúzemní samospráva