Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 62
(124 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou ministr dopravy Vít Bárta, ministr dopravy Radek Šmerda.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 135
Novela z. o pozemních komunikacích - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 135/0 dne 14. 10. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 10. 2010 (usnesení č. 32). Určil zpravodaje: Ing. Karel Šidlo a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 8. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 175).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 1. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 135/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 135/2, který byl rozeslán 22. 3. 2011 v 16:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 3. 2011 na 14. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 426).

Hlasování č. 169 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.4.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.5.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 6.4.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Pakosta, který přijal k tomuto tisku dne 19.4.2011 usnesení č. 79, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 62/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 28.4.2011.

Svým usnesením č. 200, v hlasování č. 33 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 152/2011.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 5. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 5. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 6. 2011.

Témata EUROVOC: bezpečnost dopravydopravní infrastrukturapozemní dopravasilniční poplateksilniční provozsilniční stavbytransevropská síťúdržba