Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 59
(50 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Kristýna Kočí.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 9. 2010. Vláda zaslala stanovisko 14. 10. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 10. 2010 jako tisk 90/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 90
Novela z. o ochraně ovzduší

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 90/0 dne 14. 9. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0090P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 10. 2010 (usnesení č. 32). Určil zpravodaje: Ing. Kateřina Konečná a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 4. 11. 2010 na 7. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 4. 11. 2010 na 7. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 135).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 4 dny.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 90/3, který byl rozeslán 8. 12. 2010 v 14:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 3. 2011 na 14. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 429).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.4.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.5.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 6.4.2011.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Karel Šebek, který nepřijal k tomuto tisku dne 13.4.2011 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 2, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 59/1.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 27.4.2011.

Svým usnesením č. 191, v hlasování č. 20 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 288/2011.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 5. 5. 2011 poslancům jako tisk 90/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 5. 5. 2011 poslancům jako tisk 90/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 7. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 22, usnesení č. 521).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 6. 2011.
  Prezident zákon nepodepsal a 23. 6. 2011 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 90/6.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 90/7.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 6. 9. 2011 na 21. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 18, usnesení č. 667).

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 9. 2011.

Témata EUROVOC: atmosféramotorové palivoochrana životního prostředísilniční dopravaznečišťování atmosféryznečišťující příměsi v atmosféře