Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 45
(25 kB)
Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2011
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 240
Vl.n.z. o státním dluhopisovém programu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 240/0 dne 20. 1. 2011.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 1. 2011 (usnesení č. 73). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Suchánek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 2. 2. 2011 na 13. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 2. 2. 2011 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 275).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 2. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 240/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 2. 2011 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 2. 2011 na 13. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 2. 2011 na 13. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 345).

Hlasování č. 203 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 21.2.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.3.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.2.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 15.3.2011 usnesení č. 66, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 45/1.

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 17.3.2011.

Svým usnesením č. 155, v hlasování č. 47 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 96/2011.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 3. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 3. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 4. 2011.

Témata EUROVOC: emise cenných papírůfinancování rozpočturozpočtový schodeksnižování dluhustátní rozpočetumořování veřejného dluhuveřejný dluh