Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 38
(70 kB)
Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Milan Štěch, senátor Zdeněk Škromach, senátorka Božena Sekaninová.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 10.2.2011.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 31.12.2011.

Senát přikázal senátní tisk dne 3.3.2011.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miluše Horská, který přijal k tomuto tisku dne 6.4.2011 usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 38/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 3.3.2011.

Svým usnesením č. 128, v hlasování č. 19 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 8.6.2011.

Svým usnesením č. 232, v hlasování č. 33 projednal tento tisk s výsledkem jednání - odročuje jednání.

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 11.1.2012.

Svým usnesením č. 477, v hlasování č. 23 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 1. 2012. Vláda zaslala stanovisko 16. 2. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 2. 2012 jako tisk 576/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 576
Novela z. o zaměstnanosti

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 576/0 dne 18. 1. 2012.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0576.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 2. 2012 (usnesení č. 229). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Jeník a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 12. 6. 2012 na 40. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 12. 6. 2012 na 40. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 90, usnesení č. 1182).

Témata EUROVOC: odstupnépodpora v nezaměstnanostipoptávka po zaměstnánípropuštění