Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 5
(1062 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o změnách Dohody mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic, podepsaný dne 31. října 2010 v Kuvajtu

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 3.12.2010.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 186.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 7.2.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.12.2010.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromír Strnad, který přijal k tomuto tisku dne 25.1.2011 usnesení č. 28, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 5/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 17.3.2011.

Svým usnesením č. 157, v hlasování č. 51 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Kuvajtochrana investicpodpora investicČeská republika