Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 2
(2063 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikacemi Protokol mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt o změně Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt, podepsané v Praze dne 3. července 1997, a Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt, podepsaná v Praze dne 3. července 1997

Navrhovatelem je ministr dopravy Vít Bárta.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 26.11.2010.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 190.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 7.2.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.12.2010.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. MVDr. Josef Řihák, který přijal k tomuto tisku dne 25.1.2011 usnesení č. 26, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 2/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 16.3.2011.

Svým usnesením č. 139, v hlasování č. 15 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Kuvajtletecká dopravaČeská republika