Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 371
(31 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Jan Husák.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 9. 2010. Vláda zaslala stanovisko 7. 10. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 10. 2010 jako tisk 88/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 88
Novela z. o civilním letectví

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 88/0 dne 10. 9. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0088P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 10. 2010 (usnesení č. 32). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Hojda a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 5. 11. 2010 na 7. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 158). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 5. 11. 2010 na 7. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 110, usnesení č. 158).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 11.11.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.12.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 16.11.2010.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Karel Korytář, který přijal k tomuto tisku dne 7.12.2010 usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 371/1.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 9.12.2010.

Svým usnesením č. 51, v hlasování č. 49 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 407/2010.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 12. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 12. 2010.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 12. 2010.

Témata EUROVOC: civilní letectvíletecký provozletištěneionizující zářeníposádkavzdušná bezpečnostzářič