Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 363
(196 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 155
Vl.n.z. v souvislosti s úspornými opatřeními v působ. MPSV

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 325250155/0 dne 29. 10. 2010.

  Předseda sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Návrh zákona bude projednán ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 29. 10. 2010.
  Určil zpravodaje: RSDr. Miroslav Opálka a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro sociální politiku

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona projednán s vynecháním obecné rozpravy 2. 11. 2010 na 8. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 11. 2010 na 8. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 11. 2010 na 8. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 17, usnesení č. 113).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 3.11.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 3.12.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.11.2010.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Pavel Čáslava, který přijal k tomuto tisku dne 11.11.2010 usnesení č. 76, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 363/1.

Senát zařadil tisk na svou 25. schůzi a projednal jej dne 12.11.2010.

Svým usnesením č. 601, v hlasování č. 4 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 347/2010.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 11. 2010.
  Prezident zákon podepsal 23. 11. 2010.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 11. 2010.

Témata EUROVOC: ministerstvonáklady na zdravíodměňovánípolitika úsporných opatřenírozpočtový schodeksociální dávkysociální nákladystátní rozpočetveřejné financezdravotní pojištění