Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 328
(250 kB)
Návrh zákona o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Bohumil Fišer.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1053
Vládní návrh transplantační zákona

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 14.5.2002.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 12.5.2002.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Tomáš Julínek, který přijal k tomuto tisku dne 29.5.2002 usnesení č. 91, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 328/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 30.5.2002.

Svým usnesením č. 421, v hlasování č. 93 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 285/2002.

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 6. 2002.
    Prezident zákon podepsal.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 6. 2002.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 6. 2002.

Témata EUROVOC: lidská právaléčbaorganizace zdravotnictvíprofesní etikaprávo na sebeurčenítransplantace orgánůzdravotní péče