Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 112
(291 kB)
Návrh zákona o myslivosti
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je poslanec Jaroslav Palas.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 12. 2000. Vláda zaslala stanovisko 4. 1. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 1. 2001 jako tisk 788/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 788
Návrh zákona o myslivosti

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 788/0 dne 8. 12. 2000. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0788P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 1. 2001 (usnesení č. 350). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Papež a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 4. 4. 2001 na 35. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1510).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 9. 2001 na 38. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 9. 2001 na 38. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 788/3, který byl rozeslán 20. 9. 2001 v 8:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 9. 2001 na 38. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 149, usnesení č. 1731).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 1.10.2001.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 30.10.2001.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Adolf Jílek, který přijal k tomuto tisku dne 17.10.2001 usnesení č. 128, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 112/1.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Adolf Jílek, který nepřijal k tomuto tisku dne 24.10.2001 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 1, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 112/4.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 26.10.2001.

Svým usnesením č. 196, v hlasování č. 149 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 26.10.2001.

Svým usnesením č. 196, v hlasování č. 149 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 30.10.2001 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 449/2001.

Poslanecká sněmovna

 • PS


  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 27. 11. 2001 na 43. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 31, usnesení č. 1863).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 11. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 12. 2001.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 12. 2001.

Témata EUROVOC: lovlovná zvěřochrana živočišné říšepřírodní zdrojeregulace lovusprávní dohledškoda