Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 283
(63 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Jan Fischer.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 889
Novela z. o obecně prospěšných společnostech

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 889/0 dne 14. 8. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 9. 2009 (usnesení č. 417). Určil zpravodaje: JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1616).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 3. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 889/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 4. 2010 na 78. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 4. 2010 na 78. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 889/2, který byl rozeslán 14. 4. 2010 v 8:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 5. 2010 na 79. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 26, usnesení č. 1688).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25.5.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 24.6.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.5.2010.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Ing. Hana Doupovcová, který nepřijal k tomuto tisku dne 22.6.2010 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 9, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 283/1.

Senát zařadil tisk na svou 20. schůzi a projednal jej dne 23.6.2010.

Senát nepřijal k tisku usnesení.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 231/2010.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání .
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 7. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 7. 2010.

Témata EUROVOC: nezisková organizaceobecně prospěšný podnikodpovědnostsprávní radavedení společnosti