Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 272
(158 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Nedomy a dalších, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury

Navrhovateli jsou senátor Jiří Nedoma, senátor Pavel Eybert, senátor Miroslav Škaloud, senátor Tomáš Kladívko, senátor Jaroslav Kubera, senátor Jiří Oberfalzer, senátor Luděk Sefzig, senátor Karel Šebek, senátor Jiří Bis, senátor Karel Korytář.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 15.4.2010.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 19.7.2010.

Senát přikázal senátní tisk dne 20.5.2010.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Igor Petrov, který přijal k tomuto tisku dne 22.6.2010 usnesení č. 332, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 272/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 20.5.2010.

Svým usnesením č. 506, v hlasování č. 28 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 20. schůzi a projednal jej dne 23.6.2010.

Svým usnesením č. 535, v hlasování č. 35 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 7. 2010. Vláda zaslala stanovisko 12. 8. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 8. 2010 jako tisk 24/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 24
Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 24/0 dne 22. 7. 2010. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0024.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 8. 2010 (usnesení č. 5). Určil zpravodaje: Ing. František Sivera a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 24. 9. 2010 na 5. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 96).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 24/5, který byl rozeslán 22. 3. 2011 v 18:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 5. 2011 na 16. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 230, usnesení č. 516).

Navazující senátní tisk č. 102.

Témata EUROVOC: dopravní infrastrukturainženýrské stavbyrozvod elektřinyrozvod vodysilniční stavbystavební povolenívodohospodářské stavby