Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 271
(116 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Nedomy a dalších, kterým se mění zákon č. 347/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb.,o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovateli jsou senátor Jiří Nedoma, senátor Karel Šebek, senátor Vítězslav Jonáš, senátor Petr Pakosta, senátor Luděk Sefzig, senátor Karel Korytář, senátor Jiří Čunek.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 15.4.2010.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 21.6.2010.

Senát přikázal senátní tisk dne 21.4.2010.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Igor Petrov, který přijal k tomuto tisku dne 22.6.2010 usnesení č. 333, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 271/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 22.4.2010.

Svým usnesením č. 480, v hlasování č. 55 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 20. schůzi a projednal jej dne 24.6.2010.

Svým usnesením č. 537, v hlasování č. 43 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 7. 2010. Vláda zaslala stanovisko 12. 8. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 8. 2010 jako tisk 25/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 25
Novela z. o pozemních komunikacích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 25/0 dne 22. 7. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0025P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 8. 2010 (usnesení č. 5). Určil zpravodaje: Mgr. Aleš Rádl a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 24. 9. 2010 na 5. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 24. 9. 2010 na 5. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 97).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 15 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 25/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 10. 2010 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 10. 2010 na 7. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 25/3, který byl rozeslán 29. 10. 2010 v 15:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 11. 2010 na 7. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 102, usnesení č. 155).

Navazující senátní tisk č. 380.

Témata EUROVOC: dálnicemýtosilniční dopravasilniční poplatektarifikace infrastruktury