Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 115
(20 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Michaela Šojdrová.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 4. 2001. Vláda zaslala stanovisko 11. 5. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům jako tisk 909/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 909
Návrh novela zák. o přechodu některých věcí na kraje

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 909/0 dne 12. 4. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 5. 2001 (usnesení č. 412). Určil zpravodaje: Ing. Vladimír Doležal a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 27. 6. 2001 na 37. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1641).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 9. 2001 na 38. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 9. 2001 na 38. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 909/2, který byl rozeslán 19. 9. 2001 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 9. 2001 na 38. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 219, usnesení č. 1733).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 1.10.2001.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 30.1.2001.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Bohumil Čada, který přijal k tomuto tisku dne 17.10.2001 usnesení č. 51, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 115/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 25.10.2001.

Svým usnesením č. 191, v hlasování č. 80 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 408/2001.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 11. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 11. 2001.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 11. 2001.

Témata EUROVOC: koordinace financovánípřevod vlastnictvípřímá investiceregionveřejné školstvíveřejný majetekúzemní samospráva