Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 119
(21 kB)
Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky pro případ odpovědnosti za škodu, způsobenou v důsledku válečných nebo teroristických akcí, provozem letadla v souvislosti s provozováním letecké dopravy
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy a spojů Jaromír Schling.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1095
Vl. zák. o poskyt. st. záruky za škody způs. vál. nebo teror

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1095/0 dne 4. 10. 2001.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 10. 2001 (usnesení č. 458). Určil zpravodaje: Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 16. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 16. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 36, usnesení č. 1738).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 17.10.2001.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.11.2001.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Milan Balabán, který přijal k tomuto tisku dne 24.10.2001 usnesení č. 132, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 119/1.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 26.10.2001.

Svým usnesením č. 197, v hlasování č. 150 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 409/2001.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 11. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 11. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 11. 2001.

Témata EUROVOC: dopravní pojištěníletecká dopravapojistná smlouvapojistné rizikoterorismusvzdušná bezpečnost