Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 196
(28 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 203/2005 Sb., o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky
Náhled podkladového materiálu

Tento Návrh zákona byl původně projednán jako senátní tisk č. 217.

Navrhovatelem je zástupce Senátu Jiří Liška.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 6. 2008. Vláda zaslala stanovisko 24. 7. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 7. 2008 jako tisk 543/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 543
Novela z. o odškodnění obětí okupace

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 543/0 dne 25. 6. 2008.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 15. 8. 2008. Určil zpravodaje: Ing. Jiří Hanuš a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 5. 2009 na 56. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1195).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 10. 2009 na 64. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 10. 2009 na 64. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 543/2, který byl rozeslán 21. 10. 2009 v 10:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 10. 2009 na 64. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 78, usnesení č. 1448).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 13.11.2009.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 14.12.2009.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 16.11.2009.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Prof.Ing. Jan Hálek, který přijal k tomuto tisku dne 2.12.2009 usnesení č. 80, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 196/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 10.12.2009.

Svým usnesením č. 367, v hlasování č. 37 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 491/2009.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 12. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 12. 2009.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 12. 2009.

Témata EUROVOC: druhá světová válkafinanční pomocoběťodškodněníválečná oběť