Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 150
(65 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Žáka, Jiřího Nedomy a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Jiří Žák, senátor Jiří Nedoma, senátorka Daniela Filipiová, senátorka Alena Venhodová, senátor Jaroslav Kubera.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 20.7.2009.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 31.5.2010.

Senát přikázal senátní tisk dne 24.7.2009.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Igor Petrov, který přijal k tomuto tisku dne 24.9.2009 usnesení č. 213, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 150/1.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Igor Petrov, který přijal k tomuto tisku dne 22.6.2010 usnesení č. 331, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 150/2.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 24.7.2009.

Svým usnesením č. 277, v hlasování č. 101 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 8.10.2009.

Svým usnesením č. 331, v hlasování č. 67 projednal tento tisk s výsledkem jednání - odročuje jednání.

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 18.3.2010.

Svým usnesením č. 423, v hlasování č. 52 projednal tento tisk s výsledkem jednání - změna lhůty.

Senát zařadil tisk na svou 20. schůzi a projednal jej dne 24.6.2010.

Svým usnesením č. 536, v hlasování č. 38 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 7. 2010. Vláda zaslala stanovisko 12. 8. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 8. 2010 jako tisk 26/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 26
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 26/0 dne 22. 7. 2010. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0026P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 8. 2010 (usnesení č. 5). Určil zpravodaje: Ing. Karel Šidlo a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 24. 9. 2010 na 5. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 98).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 26/4, který byl rozeslán 15. 12. 2010 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 2. 2011 na 13. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 87, usnesení č. 296).

Navazující senátní tisk č. 50.

Témata EUROVOC: bezpečnost silničního provozupravidla silničního provozusilniční dopravasilniční provozsprávní delikt