Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 145
(37 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Jakub Šebesta.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 662
Novela z. o Pozemkovém fondu ČR

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 662/0 dne 14. 11. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 11. 2008 (usnesení č. 313). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Papež a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 3. 2009 na 52. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1139).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 5. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 662/1 (pozměňovací návrhy).

  Projednávání proběhlo 9. 6. 2009 na 59. schůzi.Lhůta pro projednání výbory byla 30 dní (usnesení č. 1236).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 662/2, který byl rozeslán 17. 6. 2009 v 10:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 6. 2009 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 483, usnesení č. 1314).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.7.2009.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.8.2009.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.7.2009.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 16.7.2009 usnesení č. 185, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 145/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 23.7.2009.

Svým usnesením č. 262, v hlasování č. 56 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 299/2009.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 8. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 8. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 8. 2009.

Témata EUROVOC: organizaceorganizační schéma