Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 136
(114 kB)
Návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Eduard Janota.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 572
Vl. n. z. o pojišťovnictví - související - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 572/0 dne 20. 8. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 9. 2008 (usnesení č. 287). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Suchánek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 3. 2009 na 52. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1125).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 5. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 572/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 572/2, který byl rozeslán 12. 6. 2009 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 6. 2009 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 467, usnesení č. 1309).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.7.2009.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.8.2009.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.7.2009.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Bis, který přijal k tomuto tisku dne 15.7.2009 usnesení č. 169, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 136/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 22.7.2009.

Svým usnesením č. 243, v hlasování č. 25 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 278/2009.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 8. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 8. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 8. 2009.

Témata EUROVOC: pojistná smlouvapojištěnípojišťovnasoukromé pojištěnízajištění