Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 96
(36 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Soňa Marková.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 2. 2009. Vláda zaslala stanovisko 10. 3. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 3. 2009 jako tisk 735/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 735
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 735/0 dne 12. 2. 2009. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0735.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 3. 2009 (usnesení č. 365). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Carbol a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení proběhlo 31. 3. 2009 na 54. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1157).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 5. 2009 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 5. 2009 na 57. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 735/3, který byl rozeslán 12. 5. 2009 v 19:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 5. 2009 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 13, usnesení č. 1220).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.5.2009.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.6.2009.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.5.2009.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Pavel Sušický, který přijal k tomuto tisku dne 10.6.2009 usnesení č. 27, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 96/1.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 18.6.2009.

Svým usnesením č. 220, v hlasování č. 43 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 30. 6. 2009 poslancům jako tisk 735/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 30. 6. 2009 poslancům jako tisk 735/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 11. 9. 2009 na 60. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 166).

Témata EUROVOC: cenynáklady na zdravízdravotnická službazdravotní péče