Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 92
(66 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Eduard Janota.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 768
Novela z. o daních z příjmů

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 768/0 dne 9. 3. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 3. 2009 (usnesení č. 365). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Dolejš a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 4. 2009 na 55. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1175).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 4. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 768/1 (přerušuje projednávání).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 4. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 768/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 5. 2009 na 56. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 5. 2009 na 56. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 768/3, který byl rozeslán 13. 5. 2009 v 10:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 5. 2009 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 351, usnesení č. 1225).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.5.2009.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.6.2009.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.5.2009.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Pakosta, který přijal k tomuto tisku dne 16.6.2009 usnesení č. 144, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 92/1.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 17.6.2009.

Svým usnesením č. 197, v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 216/2009.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 6. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 7. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 7. 2009.

Témata EUROVOC: daň z příjmu fyzických osobdaň z příjmůdaň z příjmů právnických osobdaňová úlevaodpis