Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 87
(63 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Daniela Kovářová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 559
Novela občanského soudního řádu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 559/0 dne 23. 7. 2008.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 15. 8. 2008. Určil zpravodaje: JUDr. Eva Dundáčková a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 35)

 • 1

  Čtení proběhlo 12. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1019).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 5. 2009 na 56. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 5. 2009 na 56. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 559/3, který byl rozeslán 6. 5. 2009 v 10:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 5. 2009 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 306, usnesení č. 1217).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.5.2009.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.6.2009.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.5.2009.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Jiří Žák, který přijal k tomuto tisku dne 10.6.2009 usnesení č. 31, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 87/1.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 17.6.2009.

Senát nepřijal k tisku usnesení.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 218/2009.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 6. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 7. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 7. 2009.

Témata EUROVOC: domácí násilífyzické násilímanželstvítrestný čin proti osobámvystěhování z bytuvýkon rozhodnutí