Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 74
(238 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Martin Pecina.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 704
Novela z. o archivnictví a spisové službě

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 15.5.2009.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.6.2009.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.5.2009.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Marta Bayerová, který přijal k tomuto tisku dne 27.5.2009 usnesení č. 47, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 74/1.

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 28.5.2009.

Svým usnesením č. 184, v hlasování č. 7 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 190/2009.

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 6. 2009.
    Prezident zákon podepsal.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 6. 2009.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 6. 2009.

Témata EUROVOC: archivelektronická správaelektronická správa dokumentůochrana kulturního dědictvíukládání dokumentůveřejná instituceveřejná správaúřední dokument