Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 34
(29 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Petr Gandalovič.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 12. 2008. Vláda zaslala stanovisko 6. 1. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 7. 1. 2009 jako tisk 678/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 678
Novela z. o Pozemkovém fondu ČR

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 678/0 dne 10. 12. 2008.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0678P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 1. 2009 (usnesení č. 333). Určil zpravodaje: Ing. František Novosad a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 5. 2. 2009 na 48. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 5. 2. 2009 na 48. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 987).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 2 dny.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 2. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 678/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 678/3, který byl rozeslán 13. 2. 2009 v 12:35.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 2. 2009 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 386, usnesení č. 1074).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 27.2.2009.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 30.3.2009.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.3.2009.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 25.3.2009 usnesení č. 87, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 34/1.

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 26.3.2009.

Svým usnesením č. 109, v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 95/2009.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 3. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 4. 2009.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 4. 2009.

Témata EUROVOC: agrární sektorplatební lhůtazemědělsky využívaná půdazemědělské výdaje