Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 38
(34 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Tento Návrh zákona byl původně projednán jako senátní tisk č. 105.

Navrhovatelem je Jaroslav Kubera.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 12. 2007. Vláda zaslala stanovisko 18. 1. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 1. 2008 jako tisk 382/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 382
Novela zákona o pozemních komunikacích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 382/0 dne 17. 12. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2008 (usnesení č. 202). Určil zpravodaje: Ing. Miloslav Kala a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 2. 2008 na 27. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 639).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 5. 2008 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 5. 2008 na 30. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 382/4, který byl rozeslán 14. 5. 2008.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 2. 2009 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 392, usnesení č. 1075).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 27.2.2009.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 30.3.2009.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.3.2009.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Jiří Nedoma, který přijal k tomuto tisku dne 25.3.2009 usnesení č. 83, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 38/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 26.3.2009.

Svým usnesením č. 132, v hlasování č. 31 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 97/2009.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 4. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 4. 2009.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 4. 2009.

Témata EUROVOC: bezpečnost silničního provozupozemní dopravasoukromý majetekvlastnictvíúdržba