Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 39
(45 kB)
Návrh zákona o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu a o změně některých zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 710
Vl.n.z. o jednorázové peněžní částce

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 710/0 dne 21. 1. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 1. 2009 (usnesení č. 337). Určil zpravodaje: RSDr. Miroslav Opálka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 17. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 17. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 367, usnesení č. 1065).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 27.2.2009.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 30.3.2009.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.3.2009.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Alena Palečková, který přijal k tomuto tisku dne 18.3.2009 usnesení č. 15, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 39/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 26.3.2009.

Svým usnesením č. 123, v hlasování č. 20 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 108/2009.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 4. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 4. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 4. 2009.

Témata EUROVOC: důchodový plánfinanční pomocodškodněnízvláštní dávky