Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 19
(754 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 21. listopadu 2008 v Praze

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 29.12.2008.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 697.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 9.3.2009.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 6.1.2009.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. MVDr. Josef Řihák, který přijal k tomuto tisku dne 25.2.2009 usnesení č. 58, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 19/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 7.5.2009.

Svým usnesením č. 165, v hlasování č. 21 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Sýrieochrana investicpodpora investicČeská republika