Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 16
(34 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Jiří Paroubek.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 5. 2008. Vláda zaslala stanovisko 3. 6. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 6. 2008 jako tisk 504/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 504
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 504/0 dne 5. 5. 2008.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0504.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 6. 2008 (usnesení č. 269). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Carbol a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 24. 9. 2008 na 38. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 26. 9. 2008 na 38. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 891).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 12. 2008 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 12. 2008 na 47. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 504/2, který byl rozeslán 17. 12. 2008 v 17:55.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 12. 2008 na 47. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 16, usnesení č. 982).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 30.12.2008.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 29.1.2009.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 6.1.2009.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Alena Palečková, který přijal k tomuto tisku dne 21.1.2009 usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 16/1.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 28.1.2009.

Svým usnesením č. 101 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 28.1.2009 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 59/2009.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 29. 1. 2009 poslancům jako tisk 504/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 29. 1. 2009 poslancům jako tisk 504/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 10., 11. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 233, usnesení č. 1011).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 2. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 2. 2009.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 2. 2009.

Témata EUROVOC: cenyléknáklady na zdravísociální stavzdravotnická služba