Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 355
(336 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 478
Novela občanského soudního řádu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 478/0 dne 9. 4. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 4. 2008 (usnesení č. 241). Určil zpravodaje: JUDr. Eva Dundáčková a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 4. 2008 na 30. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 757).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 10. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 478/1 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 10. 2008 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 10. 2008 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 478/2, který byl rozeslán 27. 10. 2008 v 10:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 31. 10. 2008 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 236, usnesení č. 941).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 12.11.2008.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 12.12.2008.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 13.11.2008.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Jiří Oberfalzer, který přijal k tomuto tisku dne 3.12.2008 usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 355/1.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 11.12.2008.

Svým usnesením č. 45, v hlasování č. 34 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 7/2009.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 12. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 12. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 12. 2008.

Témata EUROVOC: korespondencenotářprávní systémsoudní stíhánísoudní řízení