Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 354
(36 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Petr Gandalovič.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 459
Novela z. o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon)

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 459/0 dne 17. 3. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 3. 2008 (usnesení č. 233). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Hanuš a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 4. 2008 na 30. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 749).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 9. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 459/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně právní výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 20. 10. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 459/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 10. 2008 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 10. 2008 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 459/3, který byl rozeslán 23. 10. 2008 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 31. 10. 2008 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 195, usnesení č. 935).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 12.11.2008.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 12.12.2008.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 13.11.2008.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Adolf Jílek, který přijal k tomuto tisku dne 10.12.2008 usnesení č. 23, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 354/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 12.12.2008.

Svým usnesením č. 57, v hlasování č. 54 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 8/2009.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 12. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 12. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 12. 2008.