Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 332
(761 kB)
Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce komise Senátu Tomáš Grulich.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 8.10.2008.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 29.12.2008.

Senát přikázal senátní tisk dne 30.10.2008.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Soňa Paukrtová, který přijal k tomuto tisku dne 3.12.2008 usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 332/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 30.10.2008.

Svým usnesením č. 505, v hlasování č. 11 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 8.1.2009.

Svým usnesením č. 93, v hlasování č. 33 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 1. 2009. Vláda zaslala stanovisko 10. 2. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 2. 2009 jako tisk 706/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 706
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 706/0 dne 21. 1. 2009.

Témata EUROVOC: hlasováníkorespondenční hlasováníorganizace volebparlamentní volbyvolební právo