Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 323
(2758 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o provádění geologických prací v oblasti společných státních hranic

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Martin Říman.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 15.9.2008.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 609.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 18.11.2008.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 16.9.2008.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Igor Petrov, který přijal k tomuto tisku dne 9.12.2008 usnesení č. 16, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 323/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 12.12.2008.

Svým usnesením č. 65, v hlasování č. 62 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Polskodůlní dobývánígeologiehranicetěžba uhlíČeská republika