Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 146
(41 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Jiří Hofman.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 3. 2001. Vláda zaslala stanovisko 26. 4. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 4. 2001 jako tisk 892/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 892
Návrh novely zákona o zaměstnanosti

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 892/0 dne 29. 3. 2001.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 12.11.2001.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 11.12.2001.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Ing.arch. Daniela Filipiová, který nepřijal k tomuto tisku dne 21.11.2001 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 3, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 146/1.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 29.11.2001.

Svým usnesením č. 212, v hlasování č. 38 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 474/2001.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 12. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 12. 2001.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 12. 2001.

Témata EUROVOC: hájené zaměstnáníinformační střediskoobčanskoprávní sdruženípodpora podnikánípolitika zaměstnanostiprofesní sdruženívztah mezi církví a státemzdravotně postižený pracovník