Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 311
(53 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 516
Novela z. o státní sociální podpoře

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 516/0 dne 21. 5. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 5. 2008 (usnesení č. 263). Určil zpravodaje: Mgr. Ivana Levá a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 6. 2008 na 34. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 819).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 8. 2008 na 37. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 8. 2008 na 37. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 516/2, který byl rozeslán 19. 8. 2008 v 18:25.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 8. 2008 na 37. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 11, usnesení č. 862).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 29.8.2008.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 29.9.2008.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.9.2008.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Ing.arch. Daniela Filipiová, který přijal k tomuto tisku dne 17.9.2008 usnesení č. 85, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 311/1.

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 18.9.2008.

Svým usnesením č. 482, v hlasování č. 10 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 18.9.2008 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 414/2008 Sb..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 23. 9. 2008 poslancům jako tisk 516/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 23. 9. 2008 poslancům jako tisk 516/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 31. 10. 2008 na 39. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 132, usnesení č. 931).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 11. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 11. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 11. 2008.

Témata EUROVOC: sociální dávkysociální příspěveksociální zabezpečenívyživovaná osoba