Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 289
(92 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Aleš Řebíček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 427
Novela z. o námořní plavbě - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 427/0 dne 25. 2. 2008.
  Zákon předložen Výboru pro evropské záležitosti k předběžné konzultaci.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 2. 2008 (usnesení č. 224). Určil zpravodaje: Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 669).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 5. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 427/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 6. 2008 na 32. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 6. 2008 na 32. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 427/2, který byl rozeslán 6. 6. 2008.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 6. 2008 na 34. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 118, usnesení č. 845).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 3.7.2008.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.8.2008.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Jiří Nedoma, který přijal k tomuto tisku dne 16.7.2008 usnesení č. 303, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 289/1.

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 17.7.2008.

Svým usnesením č. 462, v hlasování č. 45 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 310/2008.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 8. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 8. 2008.

Témata EUROVOC: lodní vlajkaloďnámořní dopravanámořní plavbanámořní právovolný pohyb osobvolný pohyb pracovníků