Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 286
(257 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 436
Novela z. o nemocenském pojištění

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 436/0 dne 27. 2. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 2. 2008 (usnesení č. 224). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Petrů a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  Čtení proběhlo 12. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 675).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 6. 2008 na 32. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 6. 2008 na 32. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 436/2, který byl rozeslán 13. 6. 2008 v 10:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 6. 2008 na 34. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 91, usnesení č. 839).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 3.7.2008.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.8.2008.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Milan Štěch, který přijal k tomuto tisku dne 15.7.2008 usnesení č. 82, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 286/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 17.7.2008.

Svým usnesením č. 456, v hlasování č. 39 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 305/2008.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 8. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 8. 2008.

Témata EUROVOC: pracovník v zahraničísociální dávkysociální příspěveksociální zabezpečenízaměstnaneczdravotní pojištěnízdravotní péče