Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 280
(31 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Michaela Šojdrová.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 3. 2008. Vláda zaslala stanovisko 10. 4. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 4. 2008 jako tisk 455/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 455
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 455/0 dne 13. 3. 2008.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0455.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 4. 2008 (usnesení č. 241). Určil zpravodaje: MUDr. Jaroslav Krákora a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 18. 6. 2008 na 34. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 18. 6. 2008 na 34. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 812).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 6. 2008 na 32. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 6. 2008 na 32. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 455/2, který byl rozeslán 20. 6. 2008.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 6. 2008 na 32. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 186, usnesení č. 823).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 1.7.2008.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 31.7.2008.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 1.7.2008.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Ing.arch. Daniela Filipiová, který přijal k tomuto tisku dne 15.7.2008 usnesení č. 78, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 280/1.

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 16.7.2008.

Svým usnesením č. 442, v hlasování č. 22 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 88/2008.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 7. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 7. 2008.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 31. 7. 2008.

Témata EUROVOC: bezplatná zdravotní péčestátní pojištěnívšeobecné zdravotní pojištěnízdravotní péčeútlé dětství