Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 274
(43 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr kultury Václav Jehlička.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 441
Novela z. o státní památkové péči

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 1.7.2008.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 31.7.2008.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 1.7.2008.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Jaromír Jermář, který přijal k tomuto tisku dne 15.7.2008 usnesení č. 141, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 274/1.

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 17.7.2008.

Svým usnesením č. 445, v hlasování č. 26 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 307/2008.

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2008.
    Prezident zákon podepsal.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 8. 2008.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 8. 2008.

Témata EUROVOC: ochrana kulturního dědictvípamátkaregionsoukromý majeteksprávní sankcevlastnictví