Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 263
(2061 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis

Navrhovateli jsou ministr vnitra Ivan Langer, ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 22.5.2008.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 512.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 28.7.2008.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 27.5.2008.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Ing. Rostislav Slavotínek, který přijal k tomuto tisku dne 2.7.2008 usnesení č. 158, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 263/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 12.12.2008.

Svým usnesením č. 63, v hlasování č. 60 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Acquis SpolečenstvíEvropská unieEvropské společenstvíLichtenštejnskoSchengenská dohodaŠvýcarsko