Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 255
(44 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců David Kafka.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 10. 2007. Vláda zaslala stanovisko 8. 11. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 11. 2007 jako tisk 325/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 325
Novela občanského soudního řádu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 325/0 dne 5. 10. 2007. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0325P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 11. 2007 (usnesení č. 179). Určil zpravodaje: JUDr. Eva Dundáčková a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 28. 11. 2007 na 23. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 516).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 4. 2008 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 4. 2008 na 30. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 325/4, který byl rozeslán 23. 4. 2008 v 12:25.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 5. 2008 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 204, usnesení č. 792).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.5.2008.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.6.2008.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.5.2008.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Pakosta, který přijal k tomuto tisku dne 28.5.2008 usnesení č. 68, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 255/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 5.6.2008.

Svým usnesením č. 419, v hlasování č. 50 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 10.6.2008 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 259/2008.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 10. 6. 2008 poslancům jako tisk 325/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 10. 6. 2008 poslancům jako tisk 325/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 25. 6. 2008 na 32. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 209, usnesení č. 828).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 6. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 7. 2008.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 7. 2008.

Témata EUROVOC: práva dítěterodinavyživovací povinnost