Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 248
(24 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Petr Gandalovič.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 2. 2008. Vláda zaslala stanovisko 5. 2. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 2. 2008 jako tisk 414/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 414
Novela z. o spotřebních daních

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 414/0 dne 1. 2. 2008. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0414P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 2. 2008 (usnesení č. 211). Určil zpravodaje: Michal Doktor a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 3. 2008 na 28. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 673).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 3. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 414/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 414/3, který byl rozeslán 25. 3. 2008 v 16:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 4. 2008 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 92, usnesení č. 754).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.5.2008.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.6.2008.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.5.2008.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ivan Adamec, který přijal k tomuto tisku dne 28.5.2008 usnesení č. 268, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 248/1.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 5.6.2008.

Svým usnesením č. 408, v hlasování č. 37 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 10.6.2008 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 245/2008.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 6. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 6. 2008.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 6. 2008.

Témata EUROVOC: alternativní využití zemědělských výrobkůmotorové palivonáhradní palivospotřební daň