Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 247
(42 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Martin Říman.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 398
Novela z. o elektronických komunikacích - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 398/0 dne 18. 1. 2008.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2008 (usnesení č. 202). Určil zpravodaje: Ing. Milan Šimonovský a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 30. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 30. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 593).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 2. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 398/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 2. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 398/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 10. 3. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 398/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20., 25. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 398/4, který byl rozeslán 25. 3. 2008 v 19:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 4. 2008 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 44, usnesení č. 736).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.5.2008.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.6.2008.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.5.2008.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. František Kopecký, který přijal k tomuto tisku dne 28.5.2008 usnesení č. 270, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 247/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 5.6.2008.

Svým usnesením č. 402, v hlasování č. 29 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 10.6.2008 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 247/2008.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 6. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 6. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 6. 2008.

Témata EUROVOC: internetochrana údajůpřenosová síťtelefonukládání dat