Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 239
(399 kB)
Návrh senátního návrhu zákona, senátora Josefa Novotného, senátora Petra Víchy a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Josef Novotný, senátor Petr Vícha, senátor Jiří Liška, senátor Petr Pithart, senátorka Alena Palečková, senátorka Soňa Paukrtová, senátorka Václava Domšová, senátor Josef Zoser, senátorka Božena Sekaninová, senátor Martin Mejstřík, senátor Ladislav Macák, senátor Vítězslav Vavroušek.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 16.4.2008.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 31.12.2008.

Senát přikázal senátní tisk dne 5.6.2008.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Igor Petrov, který nepřijal k tomuto tisku dne 17.9.2008 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 4, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 239/1.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Igor Petrov, který přijal k tomuto tisku dne 7.1.2009 usnesení č. 46, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 239/4.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 5.6.2008.

Svým usnesením č. 401, v hlasování č. 28 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 18.9.2008.

Svým usnesením č. 492, v hlasování č. 24 projednal tento tisk s výsledkem jednání - odročuje jednání.

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 8.1.2009.

Svým usnesením č. 90, v hlasování č. 22 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 1. 2009. Vláda zaslala stanovisko 24. 2. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 2. 2009 jako tisk 722/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 722
Novela zákona o loteriích a jiných podobných hrách

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 722/0 dne 29. 1. 2009.

Témata EUROVOC: hazardní hryhernahrasprávní kontrola