Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 224
(32 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 259
Novela z. o územním plánov. a staveb. řádu (stavební zákon)

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 259/0 dne 30. 7. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 8. 2007 (usnesení č. 146). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Krupka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  Čtení proběhlo 19. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 426).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 2. 2008 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 2. 2008 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 259/2, který byl rozeslán 5. 2. 2008 v 15:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 3. 2008 na 28. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 150, usnesení č. 708).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 31.3.2008.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 30.4.2008.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Pavel Eybert, který přijal k tomuto tisku dne 23.4.2008 usnesení č. 89, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 224/2.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 23.4.2008.

Svým usnesením č. 369, v hlasování č. 10 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 25.4.2008 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 191/2008.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 25. 4. 2008 poslancům jako tisk 259/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 25. 4. 2008 poslancům jako tisk 259/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 7. 5. 2008 na 30. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 164, usnesení č. 785).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 5. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 5. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 5. 2008.

Témata EUROVOC: stavbastavební povolenístavební právoúzemní plánování