Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 220
(42 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Ivan Langer.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 389
Novela z. o cestovních dokladech - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 389/0 dne 9. 1. 2008.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2008 (usnesení č. 202). Určil zpravodaje: Ing. Petr Sunkovský a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 30. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 30. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 592).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 389/2, který byl rozeslán 14. 3. 2008 v 10:35.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 3. 2008 na 28. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 97, usnesení č. 699).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.3.2008.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.4.2008.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.3.2008.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Vlastimil Sehnal, který přijal k tomuto tisku dne 26.3.2008 usnesení č. 132, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 220/1.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 26.3.2008.

Svým usnesením č. 350, v hlasování č. 73 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 1.4.2008 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 140/2008.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 4. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 4. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 4. 2008.

Témata EUROVOC: biometriecestovní pasidentifikační průkazosobní údajezpracování dat