Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 154
(19 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Lucie Talmanová.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 8. 2001. Vláda zaslala stanovisko 6. 9. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 9. 2001 jako tisk 1011/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1011
Návrh novely zákona o pohřebnictví

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1011/0 dne 8. 8. 2001.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 9. 2001 (usnesení č. 444). Určil zpravodaje: Václav Hanuš a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 28. 11. 2001 na 43. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení. Návrh byl projednán v obecné rozpravě 28. 11. 2001 na 43. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 67, usnesení č. 1876).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 30.11.2001.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 29.12.2001.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Tomáš Julínek, který nepřijal k tomuto tisku dne 5.12.2001 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 5, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 154/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 6.12.2001.

Svým usnesením č. 236, v hlasování č. 125 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Senát nepřijal k tisku usnesení.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 479/2001.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 12. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 12. 2001.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 12. 2001.

Témata EUROVOC: etikahřbitovpráva pacientaprávo na informacepřerušení těhotenstvísmrt