Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 217
(110 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Lišky, Přemysla Sobotky, Jana Hálka, Václava Jehličky a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 203/2005 Sb., o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Jiří Liška, senátor Přemysl Sobotka, senátor Jan Hálek, senátor Václav Jehlička, senátor Tomáš Grulich, senátor Jiří Oberfalzer, senátor Vítězslav Vavroušek, senátorka Ludmila Müllerová.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 10.3.2008.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 26.5.2008.

Senát přikázal senátní tisk dne 26.3.2008.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Josef Pavlata, který přijal k tomuto tisku dne 28.5.2008 usnesení č. 135, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 217/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 26.3.2008.

Svým usnesením č. 349, v hlasování č. 72 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 4.6.2008.

Svým usnesením č. 399, v hlasování č. 23 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 6. 2008. Vláda zaslala stanovisko 24. 7. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 7. 2008 jako tisk 543/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 543
Novela z. o odškodnění obětí okupace

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 543/0 dne 25. 6. 2008.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 15. 8. 2008. Určil zpravodaje: Ing. Jiří Hanuš a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 5. 2009 na 56. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1195).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 10. 2009 na 64. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 10. 2009 na 64. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 543/2, který byl rozeslán 21. 10. 2009 v 10:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 10. 2009 na 64. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 78, usnesení č. 1448).

Navazující senátní tisk č. 196.

Témata EUROVOC: druhá světová válkafinanční pomocoběťodškodněníválečná oběť