Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 214
(280 kB)
Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce komise Senátu Jiří Oberfalzer.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 4.3.2008.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 26.5.2008.

Senát přikázal senátní tisk dne 26.3.2008.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Milan Bureš, který přijal k tomuto tisku dne 28.5.2008 usnesení č. 134, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 214/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 26.3.2008.

Svým usnesením č. 365, v hlasování č. 100 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 4.6.2008.

Svým usnesením č. 398, v hlasování č. 21 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 6. 2008. Vláda zaslala stanovisko 24. 7. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 7. 2008 jako tisk 544/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 544
Novela z. o České televizi

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 544/0 dne 25. 6. 2008.

Témata EUROVOC: rozhlasové vysílánítelevizetisková agenturavedení společnostivolby