Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 213
(26 kB)
Návrh zákona o přijetí úvěrů Českou republikou od Evropské investiční banky na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z Operačního programu doprava v programovém období 2007 až 2013
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy a spojů Aleš Řebíček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 399
Vl.n.z. o přijetí úvěrů ČR od EIB na financov. národ. podílů

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 399/0 dne 17. 1. 2008.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2008 (usnesení č. 202). Určil zpravodaje: Lubomír Suk a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 30. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 30. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 595).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 3 dny.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 31. 1. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 399/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 2. 2008 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 2. 2008 na 27. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2008 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 195, usnesení č. 647).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.2.2008.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.3.2008.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.2.2008.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ivan Adamec, který přijal k tomuto tisku dne 13.3.2008 usnesení č. 233, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 213/1.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 20.3.2008.

Svým usnesením č. 337, v hlasování č. 44 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Dne 1.4.2008 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 134/2008.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 4. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 4. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 4. 2008.

Témata EUROVOC: Evropská investiční bankadopravní infrastrukturafondy (EU)investiční úvěrstrukturální fondyČeská republika